Wspólna inicjatywa Dolnego Śląska i Wolnego Państwa Saksonia

0
599

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Premier Wolnego Państwa Saksonia Michael Kretschmer podpisali dziś bardzo ważny dla obszaru dolnośląsko-saksońskiego pogranicza dokument który skierowany zostanie do Komisji Europejskiej.

Od wielu lat wspólnie z Saksonią staramy się dobrze zarządzać naszym wspólnym, granicznym obszarem powiązań. Uważam, że działając wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej. Tematy, którymi się dziś zajmujemy są kluczowe dla wytyczenia nowych kierunków rozwoju naszych regionów i poprawy jakości życia ich mieszkańców” – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Podpisany dziś dokument to wspólny list poparcia obu regionów dla projektu „Neutralne klimatycznie ciepłownictwo miejskie dla całego europejskiego miasta Zgorzelec / Görlitz”. Projekt ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Zgorzelca i Görlitz. Stanowi wzór dla przejścia do etapu neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. i wnosi ważny wkład w rozwój strukturalny pogranicza polsko-niemieckiego.

Zachęcone Europejskim Zielonym Ładem jako nową strategią wzrostu UE, Görlitz i Zgorzelec chcą dać dobry przykład. Celem projektu jest zaopatrzenie mieszkańców miasta partnerskiego nad Nysą w neutralne dla klimatu ogrzewanie miejskie po społecznie akceptowalnych cenach, aby znacznie zmniejszyć emisję CO2, a tym samym trwale podnieść jakość życia w regionie przygranicznym Saksonii i Dolnego Śląska.

Podpisanie wspólnego listu poparcia to kolejny kamień milowy na drodze do realizacji tego symbolicznego projektu dla europejskiego miasta Görlitz / Zgorzelec. Saksonia i Dolny Śląsk chcą z powodzeniem zakotwiczyć projekt na poziomie UE i tym samym nadać partnerstwu Saksonii i Dolnego Śląska kolejny akcent” – mówi Premier Michael Kretschmer.