Właścicielem znaku jest Telewizja Strimeo i każdorazowe użycie logotypu musi być konsultowane z działem marketingu telewizji Strimeo.

Przykłady poprawnego zastosowania logotypów znajdą Państwo w księdze znaków. Dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy należy bezwzględnie przestrzegać zasad w niej zawartych.

W przypadku wykorzystania znaku Strimeo mail z projektem prezentującym sposób jego użycia należy przesłać na adres: marketing@strimeo.tv w celu uzyskania akceptacji.

Logotyp – podstawowe wersje: