Znamy wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki

0
496

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2021. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych.

Sytuacja epidemiczna na Dolnym Śląsku i w całym kraju stabilizuje się. To daje nam możliwość pojęcia dodatkowych działań, które pomogą ponownie rozruszać regionalną gospodarkę. Turystyka jest jej bardzo istotną częścią, dlatego tym konkursem chcemy dać impuls do aktywnych działań” – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów w zakresie turystyki wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. Wybrane inicjatywy mają poprawiać warunki i poziom życia mieszkańców regionu, a także wspierać rozwój społeczno-ekonomiczny województwa dolnośląskiego, przeciwdziałać patologiom społecznym i pomagać zagospodarowywanie czasu wolnego. Zadania mają charakter wojewódzki, czyli powinny być skierowane do mieszkańców co najmniej dwóch dolnośląskich powiatów, a termin realizacji zadań to 15 maja – 31 grudnia bieżącego roku.

Adresatem konkursu są organizacje prowadzące działalność statutową związaną z turystyką i krajoznawzstwem oraz są bezpośrednim organizatorem danego zadania. Suma, jaką zarząd województwa przeznaczył w roku 2021 na ten cel sięga 200 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego.

Realizacja zadań w znacznym stopniu przyczyni się do wsparcia i wzmacniania dolnośląskiej turystyki przy jednoczesnym zachowaniu wymogów sanitarnych. Będą to zadania promocyjne realizowane on-line (filmy, prezentacje, konferencje, itp.) dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, materiały promocyjne, wydawnictwa o charakterze turystycznym (drukowane, w wersji elektronicznej, on-line) oraz zadania nastawione na turystykę przyjazdową.  

Poniżej znajdziecie wyniki przeprowadzonego konkursu