Zagrożony wyginięciem gatunek ptaków zasiedlił tereny sąsiadujące z Kopalnią Turów

0
297
Kuropatwy -kopalnia turów

Poprzemysłowe tereny Kopalni Węgla Brunatnego Turów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wzbogaciły się o kilkaset sztuk kuropatwy – gatunku ptaka zagrożonego wyginięciem.

Koło Łowieckie „Diana” z Bogatyni wypuściło 235 sztuk ptaków w kilku miejscach – na przedpolu turoszowskiej odkrywki i u stóp byłego zwałowiska zewnętrznego.

#image_title

Kuropatwa to gatunek, który dawniej na naszym terenie był bardzo liczny, a obecnie jest niemalże na wyginięciu. Podjęliśmy się działań, które mają na celu utrzymanie i podniesienie pogłowia tego ptaka. Zależy nam, by mieszkańcy mieli okazję oglądać kuropatwy w ich naturalnym środowisku, a nie np. w ZOO. Nasza działalność obejmuje teren przy kopalni Turów i byłym zwałowisku zewnętrznym, które obecnie jest terenem Lasów Państwowych – powiedział Mariusz Frankiewicz, prezes Koła Łowieckiego „Diana”.

To kolejna tego typu akcja realizowana przez Koło Łowieckie „Diana”. W marcu 2023 r. na zbiornikach wodnych usytuowanych na terenach wyłączonych z eksploatacji kopalni, byłym zwałowisku zewnętrznym KWB Turów, przedstawiciele Koła zamontowali specjalne kosze lęgowe dla dzikich kaczek. Dzięki tym działaniom ptaki mają doskonałe warunki do życia i okresu lęgowego.

#image_title

W przyszłości Koło Łowieckie podejmie się próby odbudowy pogłowia dziko żyjącego królika. Dawniej gatunek ten występował obficie w sąsiedztwie Kopalni Turów. Świeże nasypy zwałowiska to miejsca, gdzie zwierzę miałoby dobre warunki do bytowania.

Współpraca Kopalni Turów z Kołem Łowieckim „Diana” z Bogatyni prowadzona jest od wielu lat. Wspólnie zrealizowaliśmy już działania w zakresie ochrony populacji dzikich kaczek. Cieszy fakt, że teraz dzięki współpracy teren przy kopalni wzbogacił się o kolejny gatunek – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Turów.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna szanuje środowisko naturalne i jego zasoby, a działania na rzecz ochrony środowiska należą do jej priorytetów. Przykładem troski spółki o otaczającą ją przyrodę są zrekultywowane tereny pogórnicze, w szczególności wzgórza przy Kopalni Bełchatów i Turów, ze zróżnicowaną i bogatą fauną i florą, wśród której są rzadkie i ginące gatunki. Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym zyskuje bioróżnorodność.


Departament Komunikacji PGE GiEK.