Projekt Zielona Ławeczka

0
1072

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast do udziału w VII edycji Projektu grantowego Zielona Ławeczka. Dzięki zainicjowanej współpracy mogą powstać nowe, osiedlowe ogródki.

Projekt Zielona Ławeczka zachęca do rozpoczęcia współpracy sąsiedzkiej lub podjęcia kolejnych działań przez istniejące grupy. Poprzednie edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Do tej pory przeznaczono łącznie ponad 140 tys. złotych na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach. Głównie dzięki inicjatywie mieszkańców powstało ponad 120 osiedlowych miniogrodów.

Jak przystąpić do tego projektu? Najpierw sąsiedzi powinni połączyć siły i zarejestrować się poprzez stronę internetową. Następnie przygotowują projekt zazielenienia wybranego terenu i mają szansę otrzymać od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 1950 złotych.

Na grant składa się dofinansowanie na zakup roślin i elementów aranżacji, a także nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej. Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji, chętne zespoły mogą otrzymać środki finansowe na zakup elementów niezbędnych do stworzenia obiektów mikroretencji.

Projekt skierowany jest do grup sąsiedzkich z otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Czas na przysyłanie projektów do oceny mija 6 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji o projekcie: https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/