Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – pierwsza odsłona

0
566

Góry i Pogórze Kaczawskie to obszar, na którym w wielu wioskach i miasteczkach zachowały się romańskie kościoły, a w nich prawdziwe skarby – średniowieczne polichromie. Prócz założeń sakralnych do dziś przetrwała na tym obszarze także wyjątkowa średniowieczna wieża mieszkalna, a w niej unikalne w skali świata polichromie z arturiańską legendą.

Mając nadzieję na wypromowanie tych – często nieznanych obiektów – od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” realizowało projekt o nazwie „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii”. Głównym celem tego działania było zrealizowanie trzech pilotażowych filmów, które będą mogły być wykorzystane przez lokalne społeczności w celu zwiększenia potencjału turystycznego ich miejscowości.

W 2020 roku odwiedzili z kamerą:


– Świerzawę (gm. Świerzawa) – w romańskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej przetrwały romańskie i gotyckie malowidła, a wśród nich m.in. Drzewo Życia, całopostaciowy wizerunek św. Krzysztofa, scena ukrzyżowania oraz wspaniały cykl żywota św. Katarzyny Aleksandryjskiej;


– Siedlęcin (gm. Jeżów Sudecki) – w XIV-wiecznej wieży książęcej zachowane są malowidła m.in. ze wspomnianym powyżej cyklem arturiańskim – wątkami z życia Lancelota z Jeziora, w tym jego romansu z królowa Ginewrą – a także przedstawienie św. Krzysztofa oraz scena „Memento mori”;


– Pogwizdów (gm. Paszowice) – w romańskim kościele cmentarnym pw. Podwyższenia Krzyża zachowane są liczne fragmenty średniowiecznych polichromii.


– Pogwizdów (gm. Paszowice) – w romańskim kościele cmentarnym pw. Podwyższenia Krzyża zachowane są liczne fragmenty średniowiecznych polichromii.

Celem wszelkich działań w ramach tworzonego w ten sposób Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii jest również sieciowanie obiektów o dużej wartości historycznej i stworzenie kolejnego produktu turystycznego, który posłuży jako propozycja ciekawego spędzenia czasu zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających region turystów, którzy chcieliby odkryć wciąż mało znane „skarby” Krainy Wygasłych Wulkanów.


Wykonane w 2020 roku działanie to jedynie pierwszy etap tworzenia i promowania Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii. Kolejne znajdujące się na Szlaku obiekty otrzymają podobne filmy w przyszłości – według wypracowanego teraz wzoru. Można zatem potraktować obecny projekt jako „dobrą praktykę” dla przyszłych działań.

Zapraszamy na kanał Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii:
https://www.youtube.com/channel/UC6gcEUKL9GVWulZOYMGldyA
Od marca 2021 uruchomiona zostanie tez w pełni strona internetowa Szlaku (obecnie na etapie przygotowania): https://szlakpolichromii.pl W kolejnych latach Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” pragnie nagrać podobne materiały w Lubiechowej, Kondratowie, Bolkowie i Jaworze!” –
piszą realizatorzy projektu.

“Dziękujemy naszym partnerom: Gminie Jeżów Sudecki, Gminie Paszowice, Miastu i Gminie Świerzawa, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, Sołectwu Pogwizdów, Kołu Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie, Muzeum Regionalnemu w Jaworze, Stowarzyszeniu „Gildia Przewodników Sudeckich”, Biuru Podróży „Discover Silesia”, Fundacji „Zamek Chudów”, Fundacji Rozwoju Regionalnego „Kobold” i czasopismu „Archeologia Żywa”.” – dodają.

Projekt „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie.