Jak wypadły jeleniogórskie szkoły w Rankingu Liceów i Techników?

0
570

Opublikowano najnowszy Ranking Liceów oraz Ranking Techników czasopisma „Perspektywy”. Jak wypadły jeleniogórskie szkoły?

Wśród liceów ogólnokształcących na 9. miejscu w województwie dolnośląskim uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, zajmując jednocześnie 141. miejsce w kraju (spadek z miejsca 128 w roku ubiegłym). Szkoła utrzymuje się od wielu lat w pierwszej dziesiątce liceów na Dolnym Śląsku.

Przed jeleniogórskim I LO uplasowały się jedynie szkoły wrocławskie i (na szóstym miejscu) – II Liceum Ogólnokształcące im Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

Wysokie miejsce w zestawieniu szkoła zawdzięcza bardzo dobrym wynikom egzaminu maturalnego, którego zdawalność wynosiła 98,2%. Wpływ na lokatę miało także uzyskanie przez uczennicę I LO Annę Cybulską rekomendacji do finału Olimpiady Filozoficznej oraz zdobycie przez dwoje uczniów (Agatę Rogoś i Michała Mańkowskiego) tytułów finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zajęło 49. miejsce na Dolnym Śląsku i 724. w kraju (spadek z 404 miejsca w roku ubiegłym). Słabszy wynik w rankingu można tłumaczyć niższymi jak w ubiegłym roku wynikami matur, jak również uwarunkowaniami wynikającymi z pandemii. Zmieniły się między innymi zasady ogólnopolskich olimpiad wiedzy, których wyniki były brane pod uwagę przy układaniu rankingu „Perspektyw”. W olimpiadach nie wyłaniano laureatów. W minionym roku kończyły się one ogłoszeniem finalistów. W „Norwidzie” było ich trzech. Ważne, że w trudnym czasie młodzież uzyskała relatywnie dobre wyniki egzaminu dojrzałości, co potwierdzają wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. „Norwid” według wyników EWD, lokuje się na wykresach w obszarach szkół sukcesu w wielu przedmiotach, co pozwala mieć pozytywne nadzieje na przyszłość.

W Rankingu Techników 2021 najwyżej z jeleniogórskich szkół sklasyfikowano technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych – na 12. miejscu w województwie dolnośląskim. Szkoła ta poprawiła swoją pozycję z ubiegłorocznej, 408-ej w kraju na 346. pozycję w roku obecnym (o 62 miejsca!).

Kilka miejsc dalej, bo na 15. pozycji, usytuowało się technikum w Zespole Szkół Elektronicznych (374. miejsce w kraju, rok wcześniej zajęło miejsca poza pierwszą 500-tką).

Na 19. miejscu w województwie uplasowało się technikum w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, uzyskując 417. miejsce w kraju. To bardzo dobry wynik tym bardziej, że w szkole uczy się 900 uczniów i trudniej jest osiągnąć wysokie średnie wyniki niż w małych kameralnych szkołach, skupiających uczniów w mniej licznych klasach. W egzaminach zawodowych – „Mechanik” jest najlepszy.

“Pedagogom i uczniom szkół, które zostały objęte rankingową klasyfikacją, a zwłaszcza tym, które zajęły w niej wysokie miejsca należy się szczególne uznanie – powiedział Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. – Życzę im dalszego rozwoju oraz utrzymania wysokich i zdobywania coraz wyższych pozycji względem innych podobnych placówek w kraju.”

Ranking Liceów i Ranking Techników uwzględniają szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których maturę zdawało (w czerwcu 2020 roku) minimum 12 maturzystów, przystępujących do tego egzaminu po raz pierwszy. Średnie wyniki z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione na podstawie trzech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach (stanowi 25% wyniku), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45%).

Jelenia Góra