GOPR Karkonosze organizuje kurs w zakresie transportu osób na zorganizowanych terenach narciarskich

0
919

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska organizuje kurs w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich w dniach od 27-29.01.2022r. Kurs jest wymagany do uzyskania uprawnień ratownika narciarskiego.

Warunkiem dopuszczenia do kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 27.01.2022r.

Warunki dopuszczające do egzaminu kwalifikacyjnego:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Zgłoszenie drogą mailową na adres biuro@goprkarkonosze.pl do dnia 18.01.2022r. (w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres oraz dane do wystawienia faktury vat.
 3. Wpłata kwoty 250,00 zł brutto o na konto GK GOPR nr. 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 lub osobiście w sekretariacie GK GOPR w Jeleniej Górze ul. Sudecka 79.
 4. Ubezpieczenie.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w egzaminie i kursie transportu osób na zorganizowanych terenach narciarskich.
 6. Posiadanie odpowiedniego sprzętu osobistego narciarskiego oraz kasku ochronnego narciarskiego.
 7. Wpłata nie obejmuje kosztów wyjazdów kolejami i wyciągami narciarskimi, noclegów itp.
 8. Dodatkowe informacje zostaną przekazane po wpłynięciu zgłoszenia (zakres egzaminu, program kursu). Kurs zostanie zorganizowany tylko w przypadku zgłoszenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego przez co najmniej 10 osób.

Warunki dopuszczające do kursu:

 1. Pozytywne zliczenie egzaminu kwalifikacyjnego.
 2. Wpłata kwoty 3500 brutto przed rozpoczęciem kursu na konto GK GOPR nr. 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 lub osobiście w sekretariacie GK GOPR w Jeleniej Górze ul. Sudecka 79.
 3. Pozostałe warunki pozostają bez zmian jak w przypadku warunków dopuszczających do egzaminu kwalifikacyjnego.

Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca lub odwołania przeprowadzenia egzaminu oraz kursu z powodu braku odpowiednich warunków śniegowych.

GOPR KARKONOSZE