Wernisaż w Galerii na Górze

0
415

W piątek (10 września) o godzinie 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy czasowej w Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze : Marcin Harlender – “Malarstwo ręczne proste 1981 – 2021”.

Malarstwo Marcina Halendera, to malarstwo nie mieszczące się w kategoriach tradycyjnej estetyki, wywodzące się ze sztuki konceptualnej. W niej nie liczy się warsztat artystyczny, ani materialna postać dzieła, ani nawet dziedzina twórczości. Istotna jest sztuka-idea i proces twórczy. Marcin Harlender jest konceptualistą radykalnym, sprowadza ideę do znaków prostych – o charakterze archetypicznych symboli, poszukując znaku uniwersalnego. Wieloznaczny walor symboliczny ma również biel – kolor używany przez niego najchętniej. Istotnym elementem jest upodobanie do pospolitych, prymitywnych materiałów, pozbawiające dzieło wartości komercyjnej- Wiele na ten temat dowiemy się na wernisażu od samego artysty, który jest również teoretykiem sztuki.

Trochę informacji o autorze prac:

Marcin Harlender ukończył PWSSP we Wrocławiu, (1982-1989 i 1991-1992), dyplom uzyskał w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego (1996). Jest malarzem, performerem, twórcą instalacji, happeningów, uznawanym za pioniera polskiego street artu. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. był autorem i uczestnikiem działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia, autorem kilkudziesięciu wystaw i wystąpień indywidualnych. Od lat 80. XX w. współpracuje z wrocławską Galerią Entropia, zaś w końcu lat 90. zainicjował galerię O.B.O.K. – miejsce spotkań i prezentacji sztuki aktualnej. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Zachęty Dolnośląskiej.

Wystawa będzie czynna do 14 listopada 2021 roku. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.