Duże zainteresowanie w sprawie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania

0
676

Dużym zainteresowaniem cieszy się program dotacji do wymiany źródeł ogrzewania, realizowany przez Miasto Jelenia Góra. W ciągu niespełna trzech tygodni do Wydziału Ochrony Środowiska wpłynęło 70 wniosków.

Program ruszył 7 stycznia. Urzędnicy wraz ze Strażą Miejską w Jeleniej Górze rozpoczęli już wizje lokalne w domach wnioskujących. Do tej pory przeprowadzono 19 takich spotkań.

Przypomnijmy, że dotacja może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks, drewno) na przyjazne środowisku źródła ciepła, np. kotły gazowe kondensacyjne, kotły na olej lekki opałowy, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 – nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice).

le można otrzymać? Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, w maksymalnej wysokości do 5.000,00 zł, po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego przez Dotującego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w ogłoszeniu (link: https://miasto.jeleniagora.pl/…/og%C5%82oszenie-o…

lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 10 w Jeleniej Górze lub pod numerem telefonu: 75 75 49 855.