Chcesz zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej?Już teraz możesz złożyć dokumenty w Placówce Straży Granicznej w Jeleniej Górze.

0
1021

Po zmianie przepisów dotyczących ubiegania się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej istnieje możliwość by osoba zainteresowana służbą złożyła wymagane dokumenty nie tylko w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału w Krośnie Odrzańskim ale również we wszystkich placówkach, m.in. w Jeleniej Górze. Dokumenty można składać po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanymi na stronie internetowej NoOSG telefonami. Wyznaczony do przyjmowania dokumentów funkcjonariusz SG na placówce umówi się z kandydatem na odpowiadający mu dzień i godzinę i przyjmie od niego komplet dokumentów oraz wyjaśni przebiega całego postępowania kwalifikacyjneg

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej cały czas prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

O tym jakie wymagania należy spełnić mówią przepisy prawa. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwa karne lub przestępstwa skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej, dająca rękojmię zachowania tajemnicy oraz mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nadodrzański Oddział Straż Graniczna szuka nowych funkcjonariuszy, którzy służbę podejmą na terenie jednego z trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Kilkanaście etatów czeka także w placówce SG w Jeleniej Górze.

Straż Graniczna to formacja, w której każdy znajdzie swoje miejsc. Mile widziani są prawnicy, logistycy, też osoby które mają tylko średnie wykształcenie i właśnie skończyli szkołę średnią. Znajdzie się też miejsce dla osoby, która zechce zostać przewodnikiem psa służbowego, pirotechnikiem, funkcjonariuszem podejmującym interwencje specjalne na lotnisku lub dochodzeniowcem.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej krok po kroku?

Najpierw trzeba wypełnić ankietę i złożyć odpowiednie dokumenty. Później kandydat przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, poddawany jest testom psychologicznym, badaniu wariografem. Zdaje test sprawności fizycznej, test z wiedzy ogólnej oraz z wybranego języka obcego – testy te odbywają się już w Krośnie Odrzańskim. Po przejściu tego etapu kandydat jedzie na szkolenie, które obecnie trawa około 6 tygodni. Po szkoleniu trafia do swojej jednostki, w której będzie pełnił służbę.