Teleopieka w Jeleniej Górze

0
381

Miasto Jelenia Góra realizuje pilotażowy program teleopieki. Uczestnicy otrzymują opaski monitorujące oraz objęci zostają całodobową opieką centrum ratunkowego.

Podopieczny korzysta z opaski wyposażonej w:

  • przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille´a
  • detektor upadku,
  • lokalizację GPS,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • komunikat przypominający o konieczności zażycia leków,
  • regularny pomiar tętna,
  • monitoring zużycia baterii.

Teleopieka to pomoc w prowadzeniu samodzielnego i komfortowego życia przez Seniorów oraz wsparcie rodzin i opiekunów w codziennej opiece. Miasto do udziału zaprasza osoby, które :

  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra,
  • ukończyły 65 rok życia,
  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Jeżeli jesteś zainteresowany, wypełnij „Formularz zgłoszeniowy” i prześlij na adres e-mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl lub przynieś do Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze, pok. 001, w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych .