IV edycja prospołecznej akcji “Zdrowie Bohaterom”, realizowanej na terenie województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego to program turnusów uzdrowiskowych obejmujących plan zabiegów uzdrowiskowych dla każdego kombatanta. Oprócz poprawy kondycji kombatantów, celem jest także czerpanie od nich doświadczenia oraz wiedzy. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Odra Niemen i Polską Grupą Uzdrowisk.

https://www.facebook.com/554230877963622/videos/342944893605898