Wypięknieje park Wollerów w Leśnej

0
420
https://www.facebook.com/strimeo/posts/3791321340921210?__cft__[0]=AZV6YPFN6xz_H5g-Er2hZHqHCwuPUq6JJwMDpMQNbtrsByzU9Mm16aeBIZk1or9qugPYEuEVy9PdiEw69gdHmRiEbExffwS6zI7frmUXoIn_Lk1Db1NR5nwijcCE5cL77yCwSXrmTrAMnBPRZgwDfbUhGHx-1_DYgh3yuansZanhlvlEmXukjZsdrJnlE7c1004&__tn__=%2CO%2CP-R

Park Wollerów w Leśnej jeden z piękniejszych terenów spacerowych przejdzie rewitalizację. Środki na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 tysięcy złotych pozyskało Stowarzyszenie LUKS Kwisa.