Wyjątkowe wydanie kwartalnika Karkonosze

0
560

Wydawane pod egidą Karkonoskiego Parku Narodowego  i przy  współpracy Związku Gmin Karkonoskich Narodowego pismo Karkonosze doczekało się wspólnego wydania z  jego czeskim odpowiednikiem Karkonosze Jizerkie Hory. Jest to pierwsze tego typu działanie w kilkudziesięcioletniej historii tych czasopism.

Dodatkowym smaczkiem historycznego już wydania Karkonoszy jest fakt, że zbiegło się ono z 300. edycją. Warto przypomnieć też, że pismo Karkonosze jest niejako spadkobiercą wydawanego od 1966 roku Informatora Kulturalno-Turystycznego który znany jest obecnie pod nazwą Karkonosze.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/1419851364876748/?xts%5B0%5D=68.ARCVZR7WXr9zQepttym07md99nic2Y5N548JeXHhMV63BZZm1WcbpJwKBaimnPvVxH62W240w5MOIb6WWm8Lx69Bj_Fb4v34NIEi4QbbtlPa6yBIDubiYHDpZ7NBwUeotnznQTlEVhcJrjaxUq8mU_SzUIO8yvMygyQhH1lbcWzDonzHP8pSnECVFssTpRYRaT0nPuUAg-iPDKu98-viy5w2sKAPaWpp9uThYuFeSgCGjteuYVGU6p-aGwKoP1h79GspFRd513Ek0of6m5lpG2wSu86uKBxvU34N5qiizGdTGrJGES7wk6DOG46mHSqyQ8_HI3y6qju1kn-DWg8ANhhRQT6Tbv62pNpaqQ&tn=-R