Wkrótce nowe przedszkole

0
469

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak ogłosił konkurs na koncepcję utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego w nieruchomości miasta Jelenia Góra przy ulicy Oskara Kolberga.

W miejscu tym dotychczas funkcjonowało przedszkole niepubliczne. Zakłada się, że od 1 września 2021 r. w przedszkolu tym znajdzie miejsce 150 dzieci, których rodzice nie będą musieli płacić czesnego. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe a także osoby fizyczne i prawne. Termin składania ofert to 26 stycznia 2021 roku. Uruchomienie tej placówki pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców miasta poszukujących miejsc dla swoich dzieci w przedszkolach publicznych.

W Jeleniej Górze funkcjonuje 8 przedszkoli publicznych i 14 niepublicznych.