Wielkie plany filharmonii

0
684

W najbliższych miesiącach w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze będzie się działo. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowanych będzie siedem projektów.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3909147869138556?__cft__[0]=AZUNGqgRuJEWGZyoEbbvMQeh34IFnU3Ff8iCeojqZFt5qKeraCd_MPUydJaEW1n7rTIVXTemn37zEVFX5NNVsl9jGhnPvQI8hudGlm6hpfAKHljQrnbcaDs6u_oTNnQV-LhQ7uBjqoIn4rdY6TJYwoI7BApowAFgo4fi1Zd2q6TSk_YsHMMchzZVRYJHwqzCHgg&__tn__=%2CO%2CP-R