Szczególna publikacja o Ścięgnach

0
510

Mieszkańcy Ścięgien postanowili spisać historię wsi. Nie jest to jednak suchy zapis faktów ale barwnych wspomnień.
Działanie to możliwe było dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia “Ścięgny – moja wieś” i LGD Partnerstwo Ducha Gór.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3707712259282119?__cft__[0]=AZXjakhAwo4ok7Ben5eb7ChqeF5KBuLQm9DGAoSG6FZGLxsP1ZGLxYuDOyQp9RX3-fALgA6hB4qgm6xlixF_58uuvP4tXJOqGwx29vGcTVF26LiqZKL9jXNhrqEis6MZwkttHz6fImenvif6Ijo6ja6XekP8iYzFGmexy0XjlUBU3FN5QRtSIacqMYhtdMz0X_8&__tn__=%2CO%2CP-R