Są wolne miejscach w szkołach podstawowych

0
613

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Od 1 września br. do klas pierwszych będzie uczęszczać 633 uczniów w 29 oddziałach.

Jest to podobny wynik, jak przed rokiem. W piątek 26 marca br. odbyła się symulacja naboru. Przypominamy, że liczebność oddziału klasy pierwszej nie może przekroczyć 25 uczniów. Ogółem w wyniku przeprowadzonej symulacji pozostało jeszcze 50 wolnych miejsc w kilku szkołach.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Jeleniej Góry, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie od 1 czerwca do 27 sierpnia jedynie w tych szkołach, w których są wolne miejsca, w formie tradycyjnej, bezpośrednio w danej szkole podstawowej.

Niżej podajemy szkoły, w których są jeszcze wolne miejsca:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górzeul. PCK 14atel. 75 755 14 75 , e-mail: sp3jeleniagora@wp.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górzeul. Sudecka 53atel.75 752 33 35, e-mail: przerwa7@poczta.onet.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górzeul. Piotra Skargi 19tel. 75 75 239 72, e-mail: trzynastkajg@o2.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górzeul. Kamiennogórska 9tel.75 75 533 42, e-mail: jgsp15@wp.pl

Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się, aby rodzic lub prawny opiekun najpierw skontaktował się ze szkołą telefonicznie lub mailowo aby ustalić termin i sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.