Rozpoczęły się długo oczekiwane inwestycje w gminie Wleń

0
439

Po zmianie operatora w 2021 roku na usługi wodno- ściekowe gmina Wleń przystąpiła do kilku niezwykle istotnych inwestycji, na które mieszkańcy miasta i gminy czekali od wielu pokoleń pierwsza z nich to modernizacja oczyszczalni ścieków.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4137000486353292?__cft__[0]=AZWs5SS9RhTr20nJbFgZ3CKaz-rFd34NuNxYaO_baSJur3Zy4KTlSiHZtA_80I1hr4NrBt0ZKzJdpTaebyhKFUB930_wA1AgEXIdHFjBQum01joMdVwmbTDyhYQ8OHQLSv59–JpKmZ1G7Qn3aGFYoUnyURqvIWZ1eUAcxwUKsMmBf6A6CD1rxzWMQOxtGJDMzk&__tn__=%2CO%2CP-R