Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków

0
888

Miasto Jelenia Góra pozyskało dofinansowanie projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”. Całkowita wartość projektu to 1.195.000 zł, a kwota dofinansowania wynosi 1.016.000 zł.

Okres realizacji projektu: lipiec 2022 – sierpień 2023.

Zakres projektu obejmuje:

  • zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące szanse,
  • zajęcia rozwijające dla 4 grup przedszkolnych (taneczne i językowe),
  • zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przedszkoli oraz doposażenie placów zabaw,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez organizację kursów doskonalących.

Projekt realizowany będzie w 9 jeleniogórskich przedszkolach (MP2, MP4, MP10, MP11, MP13, MIP 14, MP19, MP27, Przedszkole Specjalne w SOSW).