Piernikowe święto w Kowarach

0
402

Od Kowar i warsztatów piernikarskich rozpoczął się cykl wydarzeń związanych z Festiwalem Duch Gór, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4084326761620665?__cft__[0]=AZUK6Jto0f7XbXlsxzEcHBSTsdZKov7Xd8Q9053Zar9fSHA5Xixr7lB09piQGnKt7vzo078OtN4EoZAo8rX_883rQ2OQrY8tRJ24HfsT8e0eWOXoGAUbVQmTCoXVm7A1JxRXgCSn_v-wUIs6WJ0jKXeOyxeXD6AMY46K0-pyvXv069bGpt7pw3YUQbQiGIeGvKk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/strimeo/posts/4084326761620665?__cft__[0]=AZUK6Jto0f7XbXlsxzEcHBSTsdZKov7Xd8Q9053Zar9fSHA5Xixr7lB09piQGnKt7vzo078OtN4EoZAo8rX_883rQ2OQrY8tRJ24HfsT8e0eWOXoGAUbVQmTCoXVm7A1JxRXgCSn_v-wUIs6WJ0jKXeOyxeXD6AMY46K0-pyvXv069bGpt7pw3YUQbQiGIeGvKk&__tn__=%2CO%2CP-R