Oświadczenie Prezydenta Jeleniej Góry odnośnie zatrzymania podwyżek cen śmieci.

0
917

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uznała za nieważne uchwały w sprawie podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych podjęte przez radę miejską Jeleniej Góry. Do sprawy postanowił odnieść się Prezydent Miasta Jelenia Góra – Jerzy Łużniak.

“Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu zakwestionowała tryb podejmowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Intencją, która przyświecała autorom uchwały w tej sprawie było uproszczenie procedury, niemniej uznajemy rozstrzygnięcie RIO za obowiązujące, wychodząc z założenia, że prawo i instytucje, które nadzorują pełną poprawność i interpretację przepisów należy szanować bez podejmowania prób podważania werdyktu, czy też poszukiwania sposobów forsowania swoich racji.

Poszanowanie dla orzeczeń prawnych, wydawanych przez niezawisłe organy nadzoru uznajemy za fundament wszelkich działań organów , obowiązujący zarówno instytucje samorządowe, jak i państwowe, stąd sprawę tę Rada Miejska Jeleniej Góry podejmie raz jeszcze z uwzględnieniem uwag wniesionych przez RIO.”