Nowe możliwości i wyzwania przed Lokalnymi Grupami Działania

0
566

Przedstawiciele wszystkich dolnośląskich  Lokalnych Grup działania  oraz samorządowcy  uczestniczyli w konferencji poświęconej wskazaniem Dobrych przykładów  realizacji  wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village”. Kolejnym celem konferencji było przybliżenie instrumentu jakim jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność .

Pierwszym województwem które udostępniło środki z RPO i z powodzeniem wykorzystuje instrument RLKSu jest Kujawsko-Pomorskie. Tymczasem na Dolnym Śląsku  nie ma jeszcze decyzji na przeznaczenie ze  część środków RPO oprócz rozwoju obszarów wiejskich co do przeznaczenia ich na wielofunduszowe strategie.

Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność zdobywa coraz większą popularność w nowym okresie programowania Programu Leader przystępują kolejne województwa.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/897216110764824/?xts%5B0%5D=68.ARAawGBNBMDUFGvUi6R8kNfw1KE0_aGBe7S8GYJOfU7ctMiq_OwXXznzNA683cbwfUU_KEYSdN0PhatARH0FbEzYdy1yZ88lNlMnPsnxcUGGArvG4HvDi1v1_aEBmVWjjzSsEX8XQHKIP87oceVhbHXH7o-bsCNSJ4LwdFDcE1bnUadF4Y13dBi6b6HokwzKGF3BVwiRbdqT6rwqxw8r_V0gVM_O_hwRkqouopJqsDYIOuslG4sEkyQsW0pfYS4k84bdvDkfgbY2jX_jCqzLnLEiFDOV8vM6Vz0mbHZK85d3f_sEhtWdf0YM4u24i5jzI6TOD_hsJIu2MJJWX5CHCALMfLHL4zLcZgPEIw&tn=-R