Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mysłakowicach

0
544

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Podczas indywidualnych konsultacji w ramach takiego dyżuru każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich. Pracownicy Punktu przedstawią dostępne możliwości wsparcia, wyjaśnią zasady ubiegania się o dotacje, a także wskażą do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. Poinformują także o dotacjach i instrumentach zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczkach, dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematem funduszy Europejskich.

Indywidualne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich odbędą się:

  • 11.08.2021 r. (środa);
  • w godz. od 10.30 – 13.30
  • w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach; ul. Szkolna 5;
  • Sala Konferencyjna (II piętro).

W związku z epidemią Covid-19 konsultacje udzielane będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.