Ministerialne wsparcie jednostek kultury regionu jeleniogórskiego

0
496

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło wyniki kolejnych konkursów na programy za rok 2021. Spore środki otrzymały instytucje w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Środki ministerialne przekazano zarówno na cele infrastrukturalne w kulturze, jak i na konkretne wydarzenia i inicjatywy. Dofinansowano najciekawsze projekty kulturalne zgłoszone przez animatorów kultury w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dotyczą one zarówno pojedynczych inicjatyw, ale też organizowanych od lat cyklicznych wydarzeń, takich jak Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych czy Karkonoski Festiwal Operowy. Liczę, że już niedługo instytucje kultury zostaną otwarte i wszyscy będziemy mogli uczestniczyć w spektaklach, koncertach i wystawach odbywających się w naszym regionie” – powiedział senator Krzysztof Mróz.

Największym beneficjentem w regionie będzie Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, która pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 562 460 zł na cztery różne projekty. W ramach programu „Infrastruktura kultury” jeleniogórska filharmonia pozyskała z ministerstwa 220 000 zł na remont części elewacyjnej i dachów oraz zakup instrumentów muzycznych. 312 760 zł trafi do filharmonii z programu „Muzyka”, w którym złożono wnioski o dofinansowanie dwóch projektów – V. edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego (193 000 zł) oraz „Wielkie dzieła – wybitni wykonawcy” (119 760 zł). Filharmonia Dolnośląska pozyska także 29 700 zł z programu „Muzyczny Ślad”, którego celem jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki oraz tańca. Wniosek, który uzyskał uznanie ministerstwa zakłada nagranie płyty audio z dziełami Ludomira Różyckiego.

Także inne podmioty i instytucje w regionie otrzymają ministerialne dofinansowanie. Największym beneficjentem jest Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, który dzięki wnioskom złożonym w programie „Teatr” uzyskał 250 000 zł. Na organizację 38. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów ulicznych otrzyma 150 000 zł oraz na 48. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne kwotę 100 000 zł. Spore środki otrzyma także Miasto Piechowice, które w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” pozyskało 220 000 zł na prace remontowo – konserwatorskie w ramach projektu „Zapomniana historia – obóz pracy w Piechowicach”.

Jeleniogórskie BWA uzyskało dofinansowanie na dwie inicjatywy – dwuletni projekt „Władysław Hasior. Stworzenie Świata” w ramach programu „Sztuki wizualne” (31 950 zł w każdym roku) oraz „Komiks polski na festiwalu w Angoulême” z programu „Promocja kultury polskiej za granicą” (33 000 zł). Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie z programu „Kultura dostępna” uzyskał 75 000 zł na dofinansowanie projektu „RozeGRAJ Szklarską ‐ CzaroDzieje”. Środki z programu „Kultura ludowa i  tradycyjna” w wysokości 45 000 zł trafią do Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na projekt „Dotyk tradycji”. Ministerialną dotacją w wysokości 40 000 zł z programu „Wspieranie działań muzealnych” dofinansowana została także planowana przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wystawa „W cieniu Gór Olbrzymich – Średniowiecze”.