Matury-czas start!

0
1178

Tradycyjnie od języka pisemnego rozpoczęły się matury, ale w tym roku jest inaczej. Czy łatwiej? O to pytaliśmy tegorocznych abiturientów.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/723480095094205/?xts%5B0%5D=68.ARCWSQN2pSZH7Fouz424bYM-8-PbKCK3dZWH1cQqD9elFpZZsnm7_TNMZDqMl0jP0QC9cNA8LLyNnc5LJsgLyA48S6MgR9rP7OHMYKnTtqozFY7L5tErb7kI1NVMiud4lfMlespES6Rys560LHnv2Xbg9cJqhHLXLcDYLQMoq8w3lg5KRvZtl0j87fd_3AHnB2xmb06k_hh_QtBYUotF5WP-eKRO6Bqdlkvm3EEvQl7O_GzN4MptQji50gr5QgD-_ylBAAaEzMQSMx-4WDkCJ3-NwZy_Vz1GM1bDEaR4XNO0E8zOSvl4RXb1w3Oq70BIVbLt-lt6INEdNL8&tn=-R