Kwalifikacja do służby wojskowej młodych mężczyzn

0
570

Od dziś (12.04.) aż do 2.06 2021 odbywać się będzie tzw. kwalifikacja do służby wojskowej młodych
mężczyzn. Miejscem kwalifikacji jest siedziba JCK przy ul. Bankowej.

Podstawowym rocznikiem podlegającym kwalifikacji są mężczyźni urodzeni w 2002 r., a zamieszkujący w samym mieście i w gminach powiatu. W mieście – to 283 osoby, a w powiecie – 306.

Do tej liczby należy dodać innych, których stosunek do wojska pozostaje „nieuregulowany” z różnych przyczyn, w tym wcześniejszych odroczeń. W mieście to grupa licząca 128 osób, w powiecie – 377. Istotna różnica między miastem i powiatem wynika przede wszystkim z faktu, że w ub. roku – ze względu na nasilający się dynamicznie rosnące zachorowania na covid w czasie, gdy prowadzona była kwalifikacja sprawiły, że w stosunku do mieszkańców powiatu tę działania zostały przerwane i zawieszone dok olejnej wiosny.

Takim przeglądom podlegają mężczyźni do 24 roku życia, więc jeśli nawet niektórzy z nich otrzymają odroczenie, to nie oznacza, że w kolejnym okresie nie zostaną do wojska wezwani. Dotyczy to zresztą nie tylko mężczyzn, ale i kobiet, szczególnie tych, których zawód jest w służbie wojskowej przydatny.

Na zlecenie WKU w tym roku poddanych będzie kwalifikacji grupa ok. 20 kobiet, najczęściej są to uczennice szkół pielęgniarskich i studentki medycyny.

Kwalifikacja przebiega w ścisłym reżimie sanitarnym, by zminimalizować w możliwie największym stopniu zagrożenie zakażeniem wirusem.