Kolejne spotkanie w sieci. Policjantka rozmawiała o bezpieczeństwie i zagrożeniach z uczniami klas VII

0
416

16 kwietnia 2021 roku policjantka Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze uczestniczyła w zdalnym spotkaniu z uczniami klas VII ze Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich, które dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na spotkaniu poruszany był temat zagrożeń, które czekają na dzieci w sieci.

  • Funkcjonariuszka w trakcie spotkania omówiła następujące zagadnienia:
  • Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność
  • „Dopalacze świadomość, zdrowie, życie” – przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne zażywania dopalaczy, zagrożenia i pomoc dla osób uzależnionych.
  • Odpowiedzialność karna sprawców czynów zabronionych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
  • Skutki zażywania środków odurzających.
  • Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
  • Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

podinspektor Edyta Bagrowska