Jest uznawana za najładniejszego polskiego płaza, pokryta jest czarno – żółtymi lub pomarańczowymi plamami. Zapraszamy na spotkanie z Salamandrą plamistą.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3926310334088976?__cft__[0]=AZVcauGwBljLHlR4P7TpKEJmWh6dsCp-3vtII5mHQayJxK6wrqQ23zXiR2e8p8gsmJhRcEjise-rbLlgDaakLZid4GK58okIeuCT_CrqDo8R3teXAyYwwjUUOwqbEJOlH2vQvd6t0P9kXPZx578tepzYb6AV_0lvglkONRb4wv0LM8rkibXcCkWBQpArGaXgHBo&__tn__=%2CO%2CP-R