Dotacje na zmiany systemu ogrzewania. 7 stycznia rusza nabór wniosków

0
1054

Z dniem 7 stycznia 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania. Można otrzymać do 5 tysięcy złotych.

Dotacja może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks, drewno) na przyjazne środowisku źródła ciepła, np. kotły gazowe kondensacyjne, kotły na olej lekki opałowy, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 – nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice).

Ile można otrzymać? Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, w maksymalnej wysokości do 5.000,00 zł, po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego przez Dotującego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w ogłoszeniu https://miasto.jeleniagora.pl/…/og%C5%82oszenie-o… lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 10 w Jeleniej Górze lub pod numerem telefonu: 75 75 49 855