Dofinansowanie do inwestycji w Gminie Kowary

0
690

Promesę na kwotę ponad 120 tysięcy złotych odebrała wczoraj (25.08.br) z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego burmistrz Gminy Kowary, Elżbieta Zakrzewska. Pieniądze pochodzą z konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021 realizowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki wsparciu z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Gmina Kowary zrealizuje ważny dla mieszkańców projekt „Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowar”.

Pieniądze przyznawane w konkursie pochodzą z budżetu województwa i są przyznawane gminom o niskich dochodach podatkowych. Lokalne samorządy z ich udziałem mogą realizować zadania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego, które należą do zadań własnych danej gminy.

Każda promesa to dofinansowanie ważnej inwestycji dla lokalnej społeczności. Dzięki nim poprawi się bezpieczeństwo na dolnośląskich drogach, którymi wiele osób każdego dnia dostaje się między innymi do pracy lub szkoły. Dlatego też każdego roku z budżetu województwa konsekwentnie przekazujemy gminom wsparcie na realizację takich projektów” – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W tym roku dofinansowaniami o łącznej wartości 3 mln zł objętych zostało 25 dolnośląskich gmin. Na liście beneficjentów znalazły się między innymi Kowary.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to pomoc dla lokalnych samorządów, która przyznawana jest przez samorząd województwa od 2009 roku. Od tego czasu gminy otrzymały już łącznie około 60 mln zł.