Cis Henryk, najstarsze drzewo w Polsce pod opieką Fajniaków?

0
672

Partner sieci Biedronka przedstawił ofertę na wykorzystanie cisa Henryka w krajowej kampanii promocyjnej. Fajniaki zaopiekują się najstarszym drzewem w Polsce?

Najstarsze drzewo w Polsce nie byłoby odosobnione, we wspólnej kampanii Biedronki i Stowarzyszenia „Czysta Polska” mają wystąpić inne pomniki przyrody, jak choćby dąb Bartek. W ubiegłym roku z okazji Dnia Drzewa biedronkowe Fajniaki ratowały 1000 – letniego dęba Bolko, dumę mieszkańców Lubelszczyzny. W tym roku gang maskotek chce zatroszczyć się o Cisa Henryka, najstarsze drzewo Środkowej Europy, dumę całego regionu.

Nad pomysłem już pochyliły się wspólne komisje Rady Gminy Lubań.

Wpłynęła taka propozycja żeby włączyć się w promocję naszego cisa, ale też wykorzystywać wizerunek Henryka w kampaniach reklamowych. Mamy w kraju przykłady takich działań przy wykorzystaniu innych pomników przyrody. Środki w ten sposób pozyskane wykorzystalibyśmy na dalsze podtrzymanie i rewitalizację cisa” – mówił Józef Kata, sekretarz Gminy Lubań.

Takie wykorzystanie najstarszego drzewa w Polsce byłoby korzystne dla gminy nie tylko w sensie promocji, ale miałoby przynieść dodatkowe fundusze, które Gmina przeznaczy na zadania związane z utrzymaniem cisa Henryka w dobrej formie. Jak wiemy, w 2015 roku henrykowski pomnik przyrody zaczął usychać, a jego ogólny stan był dramatyczny. Wówczas wdrożono pionierską metodę leczenia, opracowaną przez wybitnego arborystę Jerzego Stolarczyka. Leczenie przyniosło wspaniałe efekty, cis nadal jest utrzymywany i pielęgnowany, aby rósł przez następne wieki. Na prace przy utrzymaniu Henryka w tegorocznym budżecie gminy zaplanowano 15 900 zł.

Podczas komisji, sekretarz gminy podał szacowane środki, których gmina oczekuje za zgodę na wspólną kampanię reklamową.

Kwotę tą wyliczyliśmy z naszych potrzeb na rok bieżący. Specjalista określił co w tym roku powinniśmy wykonać przy naszym cisie czy jego otoczeniu i to jest kwota około 8 tys. zł.

Całość pozyskanych funduszy zostałyby przeznaczona na pielęgnowanie drzewa, a tuż obok cisa stanąć miałaby tablica informacyjna partnera Biedronki – Stowarzyszenia „Czysta Polska”.

W tej chwili mamy pozytywną opinię wspólnych komisji Rady Gminy, przygotowujemy list intencyjny w tej sprawie i będziemy negocjować warunki umowy” – dodaje Józef Kata.

Radny Andrzej Usyk zaproponował, aby pomysł skonsultować z mieszkańcami. Poprosił Teresę Trefler, przewodniczącą Rady Gminy, która jest również radną z Henrykowa Lubańskiego oraz sołtysem tej miejscowości o skonsultowanie pomysłu z Radą Sołecką, jej stanowisko ma zostać uwzględnione w trakcie zawierania umowy.

A co Wy sądzicie o takiej inicjatywie?

źródło: eLuban.pl