20.05.2020- Raport dzienny starosty Krzysztofa Wiśniewskiego

0
751
https://www.facebook.com/powiat.jeleniogorski99/photos/a.516196455575643/803559463506006/?type=3&eid=ARDBtrCVYJ7ZMeQwBodHkh_s-hBORKDwlKMrBoGkQKcVLO4xBLRqhnp73PvhemMhCr93kRPq0yCewPke&xts%5B0%5D=68.ARC0H-l9i2y5WBX6qdQuqa4NOJhrgoOGLZqqH7QNyuxGIvQ3ou9wTulr0MFD1BFCzQDRKUpxZLqf2saFdPZ-kF4_K51JDP6h4zTnaAt_PyT5n3oZISn6IBxgiGkUHlShePzNFRVHpuz_9NLzlNGrnSTgH1qXGI8TPhJbnXNsN8_tXzhLt2hbFdYAF8-iUOgWEGU33m8OlPxBzIzUOmSt1CVkJ4Ng2AhcLMXrYltzu3znj71tnvzSw-WB64HHkVjZY0ulelXTcY1qiuueW2ztrZyTh6uZzsx_Oq-CgSa9cI66lZGtKBg9ezp_2t3R5GCkVgQKLG27Nmz9ii-fp8vVQ9A&tn=EHH-R

☣️Liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa: 100
– 20 z gminy Jeżów Sudecki w tym 17 wyzdrowiałych,
– 10 z gminy Mysłakowice w tym 1 ofiara śmiertelna i 8 osób wyzdrowiałych,
– 6 z gminy Szklarska Poręba w tym 1 ofiara śmiertelna i 3 osoby wyzdrowiałe,
– 4 z gminy Podgórzyn w tym 4 wyzdrowiałe,
– 9 z gminy Kowary w tym 5 wyzdrowiałych,
– 2 z gminy Janowice Wielkie w tym 2 wyzdrowiałe,
– 4 z gminy Karpacz w tym 3 osoby wyzdrowiałe,
– 5 z gminy Piechowice w tym 2 ofiary śmiertelne i 2 osoby wyzdrowiałe,
– 40 z gminy Stara Kamienica w tym 14 wyzdrowiałych.
🟢Osoby wyzdrowiałe: 58
◾️Liczba zgonów spowodowanych zakażeniem COVID-19: 4
😷Liczba osób poddanych kwarantannie decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 92
😷Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju: 89
🔴Sytuacja dot. osób poddanych kwarantannie w poszczególnych gminach:
🔘Karpacz: 41
🔘Kowary: 22
🔘Szklarska Poręba: 23
🔘Piechowice: 12
🔘Janowice Wielkie: 4
🔘Jeżów Sudecki: 16
🔘Mysłakowice: 9
🔘Podgórzyn: 13
🔘Stara Kamienica: 41