16 stycznia dniem bez opłat w KPN

0
720

16 stycznia nie będą pobierane opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego. To dzień powołania KPN. Stało się to dokładnie 16 stycznia 1959 roku. 

Starania o utworzenie w Sudetach parku narodowego rozpoczęły się niedługo po zakończeniu II wojny światowej.  Pomysł poznańskich profesorów Adama Wodziczki i Zygmunta Czubińskiego, którzy postulowali tworzenie  kolejnych rezerwatów, przerodził się w ideę powołania parku narodowego w Karkonoszach obejmującego około 20 tysięcy hektarów. 

18 grudnia 1948 dzięki staraniom profesorów powstającego Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. Stefana Macki, Stanisława Tołpy, Kazimierza Sembrata, Państwowa Rada Ochrony Przyrody podjęła uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do powołania parku.

Ostatecznie park powołano dopiero 16 stycznia 1959  roku, pozostawiając znaczną część karkonoskich lasów w administracji Lasów Państwowych. Park objął 5,5 tysiąca hektarów.  W 2015 roku dzięki decyzji Rady Miasta w Jeleniej Górze KPN został  powiększony o obszary pomiędzy Jagniątkowem a Górą  Chojnik i zajmuje  obecnie niespełna 6 tysięcy hektarów.

Karkonoski Park Narodowy chroni obiekty i procesy przyrodnicze w  najwyższym paśmie Sudetów. Powstał jako ósmy/dziewiąty w Polsce razem z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Ma status rezerwatu biosfery UNESCO, a subalpejskie torfowiska w KPN są objęte konwencją ramsarską (Ramsar Convention on Wetlands) czyli konwencją o ochronie obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym. 

W KPN znajduje się  około 140 km szlaków turystycznych. Najwyższy szczyt znajdujący się w Parku, Śnieżka, jest odwiedzany przez pół miliona turystów rocznie. Szacunkowo cały KPN odwiedza rocznie około 2 milionów osób.