XIV Polsko – Saksońskie Forum Gospodarcze

0
1221

Technologie mobilności XXI wieku to temat przewodni tegorocznej edycji Polsko – Saksońskiego Forum Gospodarczego odbywającej się w czwartek na Zamku Topacz w Ślęzie. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podczas konferencji reprezentował Wicemarszałek Grzegorz Macko.

Forum jest cyklicznym spotkaniem sektora biznesu, nauki, otoczenia biznesu i administracji regionalnej. Podczas wykładów i dyskusji porusza się tematy istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz dwustronnej współpracy dolnośląsko – saksońskiej. Wydarzenie, odbywające się w regionie już po raz XIV, otworzyli Wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Wolnego Państwa Saksonia Martin Dulig.

Polsko – Saksońskie Forum Gospodarcze to jedna z najważniejszych, międzynarodowych konferencji gospodarczych w Saksonii oraz w Polsce. Ma ona za zadanie wsparcie strategiczne działań gospodarczych, stworzenie transgranicznych inicjatyw i powiązań oraz nawiązanie współpracy pomiędzy dolnośląskimi i saksońskimi przedsiębiorcami. Dla mieszkańców regionu relacje z najbliższym sąsiadem są bardzo ważne, a tegoroczne forum wpisuje się czasowo w obchody trzydziestej rocznicy podpisania polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przed południem uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów otwierających forum:

  • „Wodór w transporcie i transformacji energetycznej – przegląd wybranych badań”,  prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, dr inż. Paweł Gąsior – Politechnika Wrocławska,
  • „Kompetencje wytwórcze oraz technologiczne dla mobilności przyszłości”, Dr Uwe Lienig, Dyrektor Departamentu Strategii, Sektorów Przemysłowych i Marketingu w Saksońskiej Agencji Współpracy Gospodarczej,
  • Współpraca transgraniczna biznes-nauka w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji – Janusz Wrobel – Prezes Zarządu Neurosoft Sp. z o.o., dr Michael Bussmann – Casus – Center for Advanced Systems Understanding, Görlitz.

Po ich zakończeniu odbyły się prezentacje firm zainteresowanych współpracą transgraniczną. Dolny Śląsk reprezentowały: Scanway sp. z o.o., Neurosoft sp. z o.o., Thorium Space sp. z o.o., BZB UAS sp. z o.o., Innovation AG. Uczestnicy poznali także saksońskie spółki: IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Herone GmbH, Leipziger Messe GmbH.

“Saksonia i Polska stoją przed podobnymi poważnymi wyzwaniami gospodarczymi. Niewątpliwie należy do nich restrukturyzacja przemysłu w kierunku neutralności pod względem emisji CO2, która wymaga również nowych form mobilności, a ponadto zmiany strukturalne w wydobyciu węgla brunatnego związane z celami klimatycznymi UE, niezbędny wzrost poziomu cyfryzacji i innowacji, a także niedobór wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy” – mówi Martin Dulig, Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Wolnego Państwa Saksonia.

Dalszą część agendy forum stanowiły moderowane dyskusje panelowe:

  • Technologie kosmiczne i satelitarne – praktyczne zastosowania w innowacyjnej gospodarce (systemy wizyjne, laserowe, satelity, napędy, komunikacja).  Moderatorzy: dr inż. Patrycja Śniadek, dr hab. Inż. Paweł Knapkiewicz – Politechnika Wrocławska. Uczestnicy panelu: Grzegorz Zwoliński SAT Revolution, prof. dr hab. Jan Dziuban – Politechnika Wrocławska; strona saksońska w uzgodnieniach,
  • Transport autonomiczny i niskoemisyjny – wyzwania technologiczne i trendy (technologie wodorowe, elektromobilność, sensory, materiały, sztuczna inteligencja) Moderator: Dirk Vogel, AMZ – Network Automotive Supplier Saxony. Uczestnicy panelu: Albert Gryszczuk – Innovation AG, prof.dr hab. Inż. Lech Sitnik – Politechnika Wrocławska; strona saksońska w uzgodnieniach.

Podczas Forum w uruchomione zostały także stoiska informacyjne instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych z Dolnego Śląska i Saksonii.