Jak rozwijać turystykę społeczną?

0
692

Ponad sto osób z całej Polski dyskutowało na temat rozwoju turystyki społecznej. Mowa tu nie tylko o turystyce osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem ale także turystyce rodzinnej i szkolnej.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/265955562202645?__cft__[0]=AZXOvX1rcVqvTXXJ66NxxGbONgg4C2woMj401LuTPeaZHz_N5xXNzjVUq7FmayEZvurQsfgLNmeAmcsiOMhr9d_nwxpcywNTKT2L4iNheTLhLZvlkA89TK9tTAZvO4UFRV5P7jfMgZfDozq5BUOVGq9V68Ac9Pak_kJ5271pRCNNwQ&__tn__=%2CO%2CP-R