Wznowiono prace w obiektach zespołu pałacowo-folwarcznego w Sobieszowie

0
893
https://www.facebook.com/watch/?v=254955535704190

Od połowy kwietnia na dwóch największych obiektach przyszłego Centrum Muzealno -Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego trwają intensywne prace remontowo-budowlane. Jest to efekt podpisanej 23 marca umowy pomiędzy KPN a firmą Pre-Fabrykat.