Lokalne Grupy Działania szansą na rozwój regionu

0
397

Jak stworzyć i promować markę lokalną? Co nią może zostać i jak jej posiadanie może wpłynąć na rozwój regionu?
Między innymi o tym dyskutowali przedstawiciele siedmiu Loklanych Grup Działania, które spotkały się w Podgórzynie.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/249745890490279?__cft__[0]=AZXErXqw-Lr1Y30MVF8dEj2-zYvdnKMj7K4AJS1ZwMEzPnD4kGNI5Tkvss9yHZXC4u3zscppY0juU3FsbmRDycM86E0mpc1c8m28C7V1fpTxg6LbYFcAIL05IM98v_pMCob0LL5v2fHHx98vmw3W3HOc9H36XX7eieujDpM2qK7O0A&__tn__=%2CO%2CP-R