Wyjątkowe wydanie kwartalnika Karkonosze

0
1078

Kwartalnik Karkonosze doczekał się wspólnego wydania z jego czeskim odpowiednikiem Karkonosze Jizerskie Hory. Jest to pierwsze tego typu działanie w kilkudziesięcioletniej historii tych czasopism.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/1419851364876748/?xts%5B0%5D=68.ARA-vp9pWvUUsaatjjBmzOCMlFs5KfY8loJIxiKfFrVPTHBWrtnXtN80iDLT5cSrE2KoiCzcdzKtmz44aHTQhN5MHIA8ASgBgLFh5-wKHsUhyS3i0bt1fJsDVE9i61pb4bqEXCRVVKIrEvtVdildT4D2rXhOb2u83vIhbCwAUltPZMuQsXVk1HbXzVuqsiyF_l_nvtWWKff2Z1Yso63ZhEicRqYJ0OUnsqTO5pTeTHMgecXvcdV0vxdrtk9sdNcx64lduQqfH7L19_73ed925YRlIy2oswcxAgd5Sl2_WKgY1Ng9RhSNIrBTzEcTvVgBytVmhhRw1aHdfEykO_C3WucvGpWGlQ0vvytvRg&tn=-R