Wszystkich Świętych już niebawem

0
944

Uroczystość Wszystkich Świętych już niebawem, dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłasza kilka informacji, które mogą usprawnić najbliższe dni :

MPGK administruje czterema cmentarzami – dwoma przy ul. Sudeckiej, przy ul Romera i przy ul. Krośnieńskiej Od 25.10.2021r. do 06.11.2021r., z powodów logistycznych, obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu na ich teren pojazdów innych niż uprzywilejowane. W tym szczególnym czasie upoważnione do tego zostaną wyłącznie samochody: służb komunalnych związane z administracją i nadzorem cmentarzy, porządkowe i zbierające odpady, pojazdy firm świadczących usługi cmentarne, a także pojazdy: policji, Straży Miejskiej, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Wszystkie osoby odwiedzające groby, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nietarasowanie dróg cmentarnych i ścieżek.

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz trwającymi pracami porządkowymi przy grobach, zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób opiekujących się grobami, aby na cmentarzach zastosowali się do ogólnie przyjętych zasad segregacji odpadów w następujący sposób: Wszelkie rośliny, trawy, czy żywe kwiaty bez ozdób będziemy składać do pojemników opisanych „odpady BIO”. Szklane znicze, folie, plastik, czy tworzywa sztuczne (np. wieńce), po zgnieceniu, wyrzucimy do pojemnika z opisem „zmieszane odpady” .

Od najbliższego poniedziałku do czwartku 31 października osoby opiekujące się grobami zapraszamy do nieodpłatnego pobierania worków. Od godz. 9.00 do godz. 17.00 będzie można to uczynić: przy głównym wejście na stary cmentarz przy ul. Sudeckiej oraz na portierni przy ul. Mickiewicza 31 , w pomieszczeniach socjalnych na nowym cmentarzu przy ul.Sudeckiej, a także w pomieszczeniach socjalnych na cmentarzu przy ul. Krośnieńskiej.

Prosimy osoby odwiedzające nekropolie o zachowanie czystości i porządku podczas pielęgnacji grobów, poprzez niepozostawianie odpadów obok pojemników, tylko wrzucanie ich do kontenerów do tego przeznaczonych.

MPGK