Współpraca Jeleniej Góry i czeskiego Liberca

0
767

Prezydent Miasta Jerzy Łużniak podpisał porozumienie o współpracy Jeleniej Góry i czeskiego Liberca. 

Współpraca będzie realizowana poprzez wzajemnie poznawanie historii , kultury i obyczajów naszych miast, tworzenie warunków do promocji Jeleniej Góry i Liberca oraz informacji dotyczących atrakcji i oferty turystycznej miast. 

Chcemy także rozwinąć współpracę kulturalną , wymianę zespołów sportowych oraz uczniów z placówek oświatowych.

Kolejnym polem porozumienia będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy gospodarczej naszych regionów czy aplikowanie o środki transgraniczne.

UMJG