Wicemarszałek Grzegorz Macko wręczył nagrody laureatom konkursu Piękna Wieś Dolnośląska

0
723

Za nami gala wręczenia nagród w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W tym roku wsie na Dolnym Śląsku po raz trzynasty udowodniły, że nie tylko są miejscami pełnymi folkloru i tradycji, ale również potrafią wspólnie działać i dzielić się kreatywnością.

“Cieszę się, że nasz konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością i jestem przekonany, że tak też będzie w kolejnych latach. W naszym konkursie doceniamy nie tylko te miejsca które są zadbane, ale przede wszystkim dostrzegamy zaangażowanie mieszkańców, to jak się integrują i jak aktywizują lokalne społeczności” – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Celem rywalizacji jest propagowanie działań mieszkańców oraz zachęcanie ich do pracy na rzecz swoich miejscowości. Konkurs od wielu lat wyłania spośród dolnośląskich wsi te najbardziej twórcze i najpiękniejsze. Po raz pierwszy od kilku lat w konkursie uczestniczyli reprezentanci wszystkich subregionów naszego województwa, a wysokość nagród przyznawanych laureatom przekroczyła dwukrotnie ubiegłoroczną. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, lokalni samorządowcy, a uroczystość swoimi występami uświetnili artyści z zespołów Rozmaryn z sołectwa Rogów Sobócki, Olbrachtowiczanki z sołectwa Olbrachtowice oraz Strzegomianki z sołectwa Strzegomiany.

Po okresie pandemicznym, podczas którego wyboru laureatów dokonywano na podstawie materiałów przesłanych przez poszczególne samorządy, w tym roku komisja konkursowa osobiście wizytowała gminy uczestniczące w konkursie. Do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia chętnych sołectw do tegorocznego konkursu trwały od II połowy czerwca do 16 lipca. Ostatecznie do konkursu zostały zgłoszone sołectwa z gmin Polkowice, Chocianów, Lubin, Zgorzelec, Lubawka, Sobótka, Oborniki Śląskie, Stronie Śląskie, Dzierżoniów oraz Świdnica. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

1. Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”. W tej kategorii zostało zgłoszonych 6 przedsięwzięć.

I miejsce – Mościsko w gminie Dzierżoniów za przedsięwzięcie „Tradycje i zwyczaje spod strzechy czyli pierzajki i nie tylko”. Mieszkańcy Mościska od lat prężnie działają na rzecz odnowy wsi. Organizowane warsztaty w „Ostoi nad Młynówką” pt. „Tradycje i zwyczaje spod strzechy czyli pierzajki i nie tylko” mają na celu pokazanie uczestnikom jak ich przodkowie wykonywali codzienne prace.

II miejsce – Żabice w gminie Chocianów za przedsięwzięcie „Żabice – Wioska

z Rechotem”. Projekt ma na celu wprowadzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Żabice

z działaniami poprzedzającymi zmianę wizerunku wsi.

III miejsce – Moskorzyn w gminie Polkowice za przedsięwzięcie Utworzenie wioski tematycznej pn. „Moskorzyn – wioska młynów i chleba”. Moskorzyn działa pod szyldem „Wioska młynów i chleba” – jest to przedsięwzięcie, w którym powstało i wciąż powstaje wiele inicjatyw. W Moskorzynie organizowane są warsztaty tematyczne związane m.in. z wypiekiem chleba.

2. Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”. W tej kategorii zostało zgłoszonych 5 sołectw.

I miejsce – Sulistrowice w gminie Sobótka

Na terenie wsi Sulistrowice mieszka ponad 400 mieszkańców. Sulistrowice to urocza wieś, położona nad zalewem u podnóża góry Ślęża. Sulistrowice to wieś z malowniczym otoczeniem, gdzie nastąpił rozkwit lokalnej tożsamości. Na terenie wsi odbywają się liczne warsztaty np.: zielarskie, wikliniarskie. Uzdolnienie mieszkańcy wsi dokonali renowacji zaniedbanych miejsc kultu religijnego tj. kapliczek i krzyży.

II miejsce – Uraz w gminie Oborniki Śląskie

Uraz jest wioska tematyczną „Wieś nad Odrą” przez co ma ogromny potencjał turystyczny. Funkcjonowanie i współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców przyczyniło się do realizacji działań tj.: budowa świetlicy, szkoły, remizy, boiska sportowego, kaplicy, altany przy stawie i wiele innych.

III miejsce – Burkatów w gminie Świdnica

W Burkatowie mieszka obecnie blisko 740 mieszkańców i wszyscy zgodnie pracują na to aby ich wieś mogła się rozwijać i być atrakcyjnym Burkatów posiada bogatą ofertę dla turystów skoncentrowaną w ramach wsi tematycznej, „Burkatów wieś walecznych mieszkańców”. Wątek historyczny związany z Bitwą pod Burkatowem stał się pomysłem, aby wykorzystać potencjał wsi i stworzyć ofertę turystyczną.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a suma nagród sięga 58 tysięcy złotych.

Cała uroczystość wręczenia nagród laureatom jest możliwa do odtworzenia tutaj –-> https://www.facebook.com/BiuroPrasoweUMWD