Stypendia samorzadu województwa dla studentów pielęgniarstwa

0
906

Rozstrzygnięto nabór do programu stypendialnego dla studentów I stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. To już trzecia edycja Programu organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W tym roku stypendia otrzyma aż 50 studentów!

“Cieszę się, że zainteresowanie naszym programem stypendialnym rośnie. Chcemy kształcić i zapewniać dobre warunki pracy naszym przyszłym kadrom medycznym tak, aby zatrzymać lekarzy na Dolnym Śląsku. Konsekwentnie inwestujemy też w prowadzone przez samorząd szpitale wojewódzkie, tak aby mieszkańcy regionu mieli do dyspozycji nowoczesną i skuteczną opiekę zdrowotną “– mówi marszałek Cezary Przybylski.

Pierwsze ogłoszenie konkursu odbyło się w 2019 roku i było skierowane do studentów kierunku pielęgniarstwo. Każda edycja była rozszerzana o kolejne kierunki – w drugiej edycji do programu mogli zgłaszać się również studenci położnictwa, a w tym roku do grona stypendystów dołączyli studenci ratownictwa medycznego. W tegorocznej edycji wzrosła także kwota przyznawanego stypendium z 1000 zł do 1500 zł miesięcznie. Program jest realizowany wspólnie z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych, których przedstawicielki uczestniczą w pracach komisji oceniającej wnioski.

“Naszym celem jest wspieranie rozwoju kadry medycznej, której obecnie tak bardzo potrzebujemy. Podejmujemy działania, które mają zachęcić młodych ludzi do wyboru medycznej ścieżki kształcenia oraz w przyszłości do podjęcia pracy w dolnośląskich podmiotach leczniczych. Zależy nam, aby program był coraz bardziej atrakcyjny, dlatego z każdym rokiem jest on rozwijany oraz dostosowywany do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi “– mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów w tegorocznej edycji było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Samorząd Województwa jest organem tworzącym dla 29 podmiotów leczniczych zlokalizowanych we wszystkich częściach województwa, w tym szpitali specjalistycznych, pogotowi ratunkowych, przychodni oraz uzdrowisk. Daje to studentom szeroki wybór miejsca zatrudnienia, dostosowanego do ich miejsca zamieszkania, kierunku kształcenia oraz oczekiwań względem wykonywanej pracy zawodowej.

“Stypendium, z którego mogłam korzystać to dla mnie możliwość dalszego samorozwoju i inwestycji w kształcenie zawodowe. Moja edukacja to pomoce dydaktyczne, zdobywanie nowych doświadczeń, a także, co niezwykle istotne, możliwość dostępu do najnowszych badań naukowych. Zastrzyk gotówki zaspokaja w znacznej części moje potrzeby. Własny rozwój to cała logistyka, która niestety kosztuje. Dzięki stypendium, nie muszę martwić się o środki na ten cel. Po prostu inwestuję w siebie!” – mówi Justyna Soroko stypendystka z Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono środki na realizację stypendiów w roku akademickim 2021/2022 w łącznej wysokości 405 000,00 zł. Tym samym zapewniając możliwość udzielenia stypendium w wysokości 1.500 zł miesięcznie 30 studentom. Zainteresowanie Programem było jednak znacznie większe. W tegorocznym naborze, dzięki szeroko prowadzonej kampanii promocyjnej wpłynęły 52 wnioski o przyznanie stypendium. W latach ubiegłych liczba ta była zdecydowanie mniejsza. Ze względu na rosnące zainteresowanie Programem stypendialnym oraz wynikające z niego korzyści dla regionu Zarząd Województwa postanowił zwiększyć środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ten cel. Dzięki temu stypendia otrzyma również pozostałych 20 studentów, którzy wstępnie znaleźli się na liście rezerwowej. W sumie stypendia przyznano 41 studentom pielęgniarstwa, 2 studentom położnictwa oraz 7 studentom ratownictwa medycznego.

UMWD