Rusza budowa kompleksowego ośrodka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

0
418

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu i Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu łączą siły. 

“To kolejna z naszych inwestycji, które znacząco poprawią opiekę medyczną mieszkańców regionu. Czas długotrwałej izolacji spowodowany przez pandemię COVID-19 mocno doświadczył wielu Dolnoślązaków, szczególnie dzieci, które w warunkach nauki zdalnej nie miały możliwości codziennego kontaktu z rówieśnikami. To zaowocowało wieloma zaburzeniami i dysfunkcjami psychicznymi wśród dzieci i młodzieży. Dostrzegamy ten problem i chcemy ułatwić dostęp do odpowiedniej diagnostyki i leczenia wszystkim potrzebującym” – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W Polsce wprowadzana jest reforma psychiatrii, która w założeniach opiera się o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Jego głównym celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnej opieki zdrowotnej, a także zwiększenie dostępności i zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, aby sprostać wyzwaniom i potrzebom, niezwykle istotny staje się rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. Właśnie w tym celu utworzony zostanie ośrodek zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

“Nasze dwie placówki: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego oraz Dzienny Ośrodek Psychiatrii i  Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży to jednostki mające ogromne doświadczenie w diagnozowaniu, terapii i leczeniu pacjentów nieletnich z zaburzeniami rozwojowymi i  psychicznymi. Połączenie tych placówek da podwaliny do powstania w regionie kompleksowego ośrodka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży“– wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Nowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie kompleksu istniejących budynków szpitalnych przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu. Teren szpitala jest uzbrojony we wszystkie potrzebne instalacje i urządzenia oraz posiada wjazdy i drogi wewnętrzne. Planowany budynek będzie zlokalizowany na północny wschód od istniejącego pawilonu pediatrii i połączony z pozostałymi częściami Szpitala systemem łączników. Dojście i dojazd do nowego pawilonu odbywać się będzie od strony ul. Sportowej oraz z ciągów komunikacji wewnętrznej Szpitala.

Pawilon psychiatryczny zapewni specjalistyczną opiekę medyczną, ambulatoryjną i stacjonarną oraz umożliwi kontynuację nauki szkolnej na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej.

Na parterze znajdzie się oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci z 60 – 70 miejscami pobytu dziennego oraz zespół leczenia środowiskowego wraz ze szkołą. 8 sal lekcyjnych dla szkoły podstawowej oraz pomieszczenia dodatkowe – pokój nauczycielski, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, punkt obserwacyjny, pokój wyciszeń oraz zaplecze sanitarne. W części ambulatoryjnej znajdą się gabinety psychologa, logopedy, gabinety lekarskie, sale terapii rodzinnej, sale terapii grupowej i sale terapii zajęciowej. Dla pacjentów z rodzin dysfunkcyjnych dedykowana jest część pomieszczeń do terapii dzieci wraz z rodzicami (opiekunami). Ponadto na parterze zlokalizowano szatnie, pomieszczenia magazynowe oraz jadalnię.

Na I piętrze zaplanowano zlokalizowanie oddziału stacjonarnego dla dzieci z 40 – 50 miejscami.

Z 17 – salami dwułóżkowymi, jedną izolatkę, jedną salę 4 – łóżkową oraz czterołóżkową salę obserwacyjną dla przypadków ostrych. Ze względów bezpieczeństwa węzły sanitarne będą przystosowane dla pacjentów z niepełnosprawnościami (bez dodatkowych przedsionków), wyposażone w elementy utrudniające dokonywania samookaleczeń oraz prób samobójczych. Ponadto na I piętrze zaplanowano 4 sale lekcyjne dla uczniów szkoły średniej, pokój nauczycielski, świetlicę dla uczniów, bibliotekę i laboratorium komputerowe oraz gabinet psychologa, a także gabinet lekarski. Dla pacjentów oddziału zamkniętego przewidziano wydzielone sale lekcyjne, zespół gabinetów konsultacyjnych, salę terapii grupowej i jadalnię. Pomieszczenia I piętra mają bezpośrednie połączenie z salą gimnastyczną wraz z zapleczem magazynowym i szatniowym, która jest przewidziana dla wszystkich pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego to jeden z najważniejszych szpitali na Dolnym Śląsku. Oprócz oddziałów dla pacjentów dorosłych prowadzi także specjalistyczne oddziały dla dzieci. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży to placówka gdzieudzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym w tym m.in.: diagnostyka i leczenie psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne, diagnoza i terapia rodzinna, specjalistyczna opieka nad pacjentami, terapia zajęciową, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna. 

Konsolidacja Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału obu ośrodków. Połączenie podmiotów przyczyni się do poprawy jakości świadczenia usług zdrowotnych oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów i pracowników jednostek.

UMWD