Jesienna zbiórka liści

0
775

Jesienna zbiórka liści odbędzie się w dniach 25-29 października 2021 r. oraz 15-19 listopada 2021 r. Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.).

Worki z liśćmi będą odbierane w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru bioodpadów. W okresie jesiennej zbiórki liści dla mieszkańców dostarczany jest jeden worek na bioodpady, niezależnie od ilości wystawionych worków do odbioru. Liście powinny być wystawiane, w workach brązowych. W przypadku wystawienia liści w workach czarnych prosi się o dodatkowe oznakowanie worków napisem „liście” lub „bio”. Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.

Przypominamy, że worki w kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim przeznaczone są do wysegregowanych frakcji surowcowych tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i papieru. W związku z powyższym liście wystawione w workach kolorowych (żółtym, zielonym i niebieskim) nie spełniają wymogów wynikających z § 6 uchwały nr 276.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry i nie będą odbierane.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne koniecznie jest złożenie deklaracji zmieniającej DGO -2.

Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: Urząd Miasta Jelenia Góra – 75 75 49 004