„Efektywność energetyczna a jakość powietrza – perspektywy dla Dolnego Śląska”

0
621

Ponad 100 osób, przedstawiciele rządu, samorządu, instytucji, liderzy należący do grona ekspertów w dziedzinach związanych z ochroną klimatu spotka się na dwudniowej konferencji w Piechowicach pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza – perspektywy dla Dolnego Śląska”.

W trakcie dwóch dni prelekcji i wystąpień poruszone będą kluczowe zagadnienia, stanowiące istotę podejmowanych działań w zakresie ograniczanie szkodliwych emisji z budynków mieszkalnych w Polsce i szerzej na Dolnym Śląsku, m.in.: OZE jako inwestycje przyszłości, transformacja energetyczna w Polsce, oferta NFOŚiGW w zakresie walki ze smogiem, współpraca samorządu z WFOŚiGW we Wrocławiu w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji, aktualny stan jakości powietrza województwa dolnośląskiego i 3 lat programu „Czyste Powietrze” na Dolnym Śląsku. To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wydarzenie jest doskonałą platformą do wymiany  doświadczeń pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się ochroną środowiska a samorządem. Organizatorzy wydarzenia liczą, że przedstawione zagadnienia i wnioski, wynikające z tematyki konferencji staną się impulsem dla dolnośląskich samorządów, dla przedsiębiorczości, a ich realizacja pozwoli za rok, podzielić się nowymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z obszaru gospodarki niskoemisyjnej w tym efektywności energetycznej i OZE.

W pierwszym dniu konferencji swoje wystąpienia mieli i uczestniczyli w debacie pt.: „Transformacja energetyczna jako priorytet dla Dolnego Śląska” Wiceminister Klimatu i Środowiska – Ireneusz Zyska, Wicemarszałek Dolnego Śląska -Grzegorz Macko, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW – Paweł Mirowski, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu – Łukasz Kasztelowicz, Prezes Dolnośląskiego Alarmu Smogowego – Krzysztof Smolnicki, Prezes Promet–Plast s.c./Lider Oławskiego Klastra Energii – Andrzej Jeżewski.