Jeleniogórscy policjanci podsumowują rok 2021

0
504

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili w 2021 roku wzmożone działania prewencyjno- kontrolne. Celem tych działań było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu oraz turystom, którzy odwiedzili ziemię jeleniogórską.

W roku 2021 na drogach regionu jeleniogórskiego doszło ogółem do 2136 zdarzeń drogowych, w tym do 36 wypadków, w których śmierć poniosły dwie osoby, a obrażenia odniosło 48 osób oraz do 2100 kolizji.

Z analizy danych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wynika, iż w 2021 roku odnotowano 14 wypadków drogowych z udziałem pieszych, w tym 13 zostało spowodowanych przez kierujących pojazdami, z czego 8 z nich miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem. Na szczęście nie odnotowano w żadnym przypadku ofiary śmiertelnej.

W minionym roku odnotowano 1 zdarzenie, w których pieszy był sprawcą wypadku drogowego. Ponadto policjanci ujawnili 391 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, w tym 239 wykroczeń dotyczyło wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

W minionym roku odnotowano 1 zdarzenie, w których pieszy był sprawcą wypadku drogowego. Ponadto policjanci ujawnili 391 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, w tym 239 wykroczeń dotyczyło wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

Funkcjonariusze zarówno jeleniogórskiej drogówki, jak i prewencji w trosce o bezpieczeństwo wszytkach użytkowników dróg prowadzili działania profilaktyczno – edukacyjnych mające na celu podniesienie poziomu znajomości przepisów ruchu drogowego i kultury uczestników ruchu, w szczególności w celu wypracowania
nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg. Dodatkowo wychodząc naprzeciw poprawie bezpieczeństwa prowadzono na ten temat spotkania, pogadanki w szkołach skierowanych do młodzieży i seniorów.

podinsp. Edyta Bagrowska