Dotacje dla młodych

0
876

Realizowany jest projekt wsparcia dla osób w wieku 18-29 lat w otwieraniu własnej działalności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych:

  • w tym niepełnosprawnych, z terenów średnich miast/tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze czy należących do NEET,
  • biernych zawodowo (100 osób) oraz bezrobotnych (w tym długotrwale) niezarejestrowanych w PUP (10 osób), z terenu Dolnego Śląska (tu zamieszkują lub uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),

dzięki uzyskaniu wsparcia na założenie działalności gospodarczej, w okresie 2021 r. – 2023 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj : Dotacje dla młodych – Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (dpin.pl)

UMJG