Dolnośląskie projekty walczą od dofinansowanie z programu Kolej Plus

0
689

We wrześniu ubiegłego roku Zarząd województwa wskazał 5 kolejowych projektów do programu Kolej+. Rządowy program jest dopełnieniem samorządowych planów rozwoju kolei w regionie i walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Ostatecznie 4 z nich powalczą o rządowe dofinansowanie w drugim etapie programu, a szacowany koszt ich realizacji sięga blisko 800 milionów złotych.

“Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej+. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją” – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w pierwszym etapie w 2020 roku wskazał do rządowego Programu Kolej Plus 5 projektów inwestycyjnych:

I Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów WKM.

II Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Rewitalizowany miałby być odcinek linii kolejowej nr 284 zarządzany przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednocześnie dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

III Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem. Będzie to możliwe dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna, która jest własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce.

IV Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno (skomunikowanie Sycowa, Kępna, Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska)

V Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia (skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska)

“Zgłoszone projekty wpisują się w realizowaną przez nas strategię rozwoju województwa polegającą na likwidowaniu barier komunikacyjnych oraz szybszemu komunikowaniu się pomiędzy poszczególnymi rejonami Dolnego Śląska. Na te inwestycje, jak uruchomienie Dworca Świebodzkiego, od lat oczekują mieszkańcy regionu. Naszym celem jest skracanie dystansów i zbliżanie Dolnoślązaków” – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku zarządzanej przez PKP PLK linii nr 181 na odcinku Oleśnica – Kępno wiadomo już, że PKP opracują studium wykonalności dla realizacji prac we własnym zakresie. Modernizacja umożliwi dostosowanie jej do połączenia z nową linią, która ma być elementem komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Dlatego też ostatecznie Zarząd Województwa Dolnośląskiego do kolejnego etapu Programu Kolej Plus wskazał pozostałe 4 zadania inwestycyjne. Warunkiem aplikowania do drugiego etapu programu Kolej+ było opracowanie dla nich studiów planistyczno-prognostycznych. Kolejnym krokiem będzie nawiązanie przez samorząd województwa oraz zainteresowane samorządy dialogu, którego przedmiotem będzie współfinansowanie wkładu własnego do inwestycji oraz późniejsze finansowania uruchamianych połączeń pasażerskich. Program Kolej Plus zakłada realizację inwestycji do 2028 roku i przewiduje dofinansowanie projektów w 85% przez państwo (PKP PLK) przy 15% wkładzie własnym zaangażowanych samorządów.

Wraz z opracowaniem planistycznym Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał do PKP PLK projekty inwestycyjne. Teraz PKP PLK w ciągu trzech miesięcy ogłosi w skali kraju listę rankingową projektów inwestycyjnych. 

“Dzięki Rządowemu wsparciu Kolej+ rozszerzamy ofertę kolejową Dolnego Śląska – takie są oczekiwania mieszkańców i my je spełniamy. Mieszkańcy zyskają nowe połączenia do pracy, szkoły czy do miejsc wypoczynku, a turyści łatwiejszy dojazd do wielu turystycznych atrakcji w naszym regionie” – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko

Na Dolnym Śląsku stawiamy na kolej. Samorząd Województwa Dolnośląskiego, prowadzi projekt, który zakłada przejęcie od państwa – od PKP – ponad 20 nieczynnych dotychczas linii kolejowych o długości ponad 300 km na terenie całego Dolnego Śląska, a następnie ich rewitalizację i przywrócenie na nich połączeń pasażerskich. Ten ambitny projekt jest już zaawansowany, samorząd województwa dolnośląskiego przejął niemal wszystkie nieczynne linie kolejowe przewidziane w projekcie i prowadzi prace zmierzające do ich rewitalizacji. Pierwszą przejętą i bardzo szybko zrewitalizowaną linią jest trasa Dzierżoniów – Bielawa, po której od 2019 roku kursują pociągi Kolei Dolnośląskich. Aktualnie trwają też prace w terenie przy modernizacji linii Lwówek Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój. Również w ramach marszałkowskiego projektu kolej wróci między innymi do Karpacza. Chcemy skomunikować  dolnośląskie miasta i miejscowości, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie poruszać się po regionie Kolejami Dolnośląskimi.

“Zależy nam na ciągłym poszerzaniu kolejowej mapy Dolnego Śląska. Chcielibyśmy, aby Dolnoślązacy mieli jak najlepszy dostęp do kolei i łatwy dojazd do stolicy województwa. Dzięki Programowi Kolej Plus miejscowości takie jak między innymi Złotoryja, Dzierżoniów czy Syców zostaną włączone do sieci dolnośląskiego transportu kolejowego” – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

UMWD